ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΦΟΡΗΤΟ ΜΕ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ 15 TEMAXIA
2) ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΑ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 92/14-09-2022
ΑΔΑ 6ΗΧΧΟΡ1Π-Β93
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-09-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear