ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR03
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR06
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL CR123A
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ CR2032 3V
Αριθμός Εντολής ΑΕ 42/08-03-2022
ΑΔΑ ΩΧΓ9ΟΡ1Π-Α74
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-05-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear