ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΞΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΩΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΞΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΞΙΟΝ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 115/27-07-2021
ΑΔΑ ΨΓ14ΟΡ1Π-Η8Ψ
ΑΔΑΜ 21PROC009142544
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear