ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΦΟΡΗΤΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ
2. ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΦΟΡΗΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 86/26-08-2022
ΑΔΑ 6ΚΑΗΟΡ1Π-Χ7Λ
ΑΔΑΜ 22PROC011236618
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-09-2022 - Ωρα 13:30
Αρχείο PDF pdf
Bear