ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (ΤΟΥΡΝΙΚΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (ΤΟΥΡΝΙΚΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (ΤΟΥΡΝΙΚΕ)
Αριθμός Εντολής ΑΕ 173/16-09-2020
ΑΔΑ ΨΜ7ΨΟΡ1Π-8ΧΣ
ΑΔΑΜ 20PROC007467956
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear