ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤHΡΙΟ ΣΤΗΝ ΔΡΑΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.500,00 ΛΙΤΡΑ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 165/04-09-2020
ΑΔΑ Ω9ΜΟΟΡ1Π-02Β
ΑΔΑΜ 20PROC007359634
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear