ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ & ΜΠΛΕ ΦΑΡΟΥΣ LED – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ & ΜΠΛΕ ΦΑΡΟΥΣ LED

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. ΛΑΜΠΑ Η1 12V-55W ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ τεμ.50
2. ΛΑΜΠΑ Η7 12V-55W τεμ.20
3. ΛΑΜΠΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚΗ 12V-21W τεμ.10
4. ΛΑΜΠΑ ΨΕΙΡΑ ΛΕΥΚΗ 12V-5W τεμ.10
5. ΛΑΜΠΑ ΜΙΚΡΗ ΛΕΥΚΗ 12V-10H (ΨΕΙΡA) τεμ.20
6. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΜΠΛΕ ΦΑΡΟΣ LED τεμ.7
Αριθμός Εντολής 131/11-11-2020
ΑΔΑ 6ΠΩΧΟΡ1Π-ΟΦ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear