ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1.ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ 1000ML ΤΕΜ. 160
2.ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΜ. 10.000
Αριθμός Εντολής ΑΕ 74/02-11-2023
ΑΔΑ 94ΤΞΟΡ1Π-ΦΗ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-11-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear