ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΤΕΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΤΕΟ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΤΕΟ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ,ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΑΖΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟ ΕΚΑΒ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ ΤΟΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ.
Αριθμός Εντολής 177/21-09-2020
ΑΔΑ 91ΒΨΟΡ1Π-5Ο2
ΑΔΑΜ 20PROC007423634
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear