ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΤΕΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΤΕΟ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΤΕΟ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΠΙΘΑΝΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.ΤΟ ΕΚΑΒ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ.
Αριθμός Εντολής ΑΕ 171/09-09-2019
ΑΔΑ ΨΨΣ9ΟΡ1Π-ΙΛ7
ΑΔΑΜ 19PROC005596251
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear