ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ6/27-1-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ6/27-1-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 14-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης Γ6/2018
ΑΔΑ ΩΞ4ΥΟΡ1Π-ΠΡΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-02-2018 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear