ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ12/11-3-20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ12/11-3-20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ12/11-03-2020
ΑΔΑ 66ΡΩΟΡ1Π-0Μ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear