ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ FIAT CITROEN WV ΤΟΥ ΕΚΑΒ - ΤΟΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 19Τ/06-09-2022
ΑΔΑ 9ΛΟ5ΟΡ1Π-2ΑΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-09-2022
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear