ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΟ -5285 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΟ -5285

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. Ταινία τεμ.1
2. Ταινία Υφασματ. Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.0,2
3. Σπρέι Καθαρισμού – Φρένων τεμ.1
4. Επαφή Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.3
5. Σύνδεσμος Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.1
6. Φλάντζα Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ. 1
7. Βίδα Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.3
8. Φλάντζα Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.1
9. Πολλαπλή Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.1
10. Παξιμάδι Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.8
11. Στεγανοποιητικό Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.1
12. Βίδα Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.2
13. Βίδα Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.2
14. Φλάντζα Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.1
15. Μπουζόνια Γνήσιο Ανταλλακτικό τεμ.8
16. Εργασίες επισκευής καλωδίωσης Μπεκ – αντικατάσταση και στεγανοποίηση πολλαπλής εξαγωγής
Αριθμός Εντολής 90-91/16-07-2020
ΑΔΑ 69ΡΥΟΡ1Π-7ΝΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear