ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕ115 ΚΑΙ ΑΕ116/03-08-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕ115 ΚΑΙ ΑΕ116/03-08-2018

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ 5289
Αριθμός Εντολής 115 ΚΑΙ 116/03-08-2018
ΑΔΑ 72ΝΥΟΡ1Π-1ΑΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-08-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear