ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕ 106/05-07-2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕ 106/05-07-2018

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 106/05-07-2018
ΑΔΑ 65ΞΙΟΡ1Π-ΖΔ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear