ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΤΟΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 103/06-05-2020
ΑΔΑ Ω24ΑΟΡ1Π-ΦΥΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear