ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Αριθμός Εντολής 41Τ/23-08-2021
ΑΔΑ ΨΠΛΑΟΡ1Π-ΠΤΓ
ΑΔΑΜ 21REQ009110976
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear