ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 172/09-09-2019
ΑΔΑ ΩΘΖΛΟΡ1Π-Θ6Σ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear