Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου Προμηθευτή με Απευθείας Ανάθεση ΑΕ 571/23-12-20 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου Προμηθευτή με Απευθείας Ανάθεση ΑΕ 571/23-12-20

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ελαστικά επίσωτρα πρώτης τοποθέτησης
1. 235/65/16 C, 115/113 R, Τεμάχια 12, Προϋπολογισθείσα δαπάνη με ΦΠΑ 1.488 €
2. 225/75/16 C, 115/113 R, Τεμάχια 12, Προϋπολογισθείσα δαπάνη με ΦΠΑ 1.488 €
3. 215/65/16 C, 102 H ή Τ(M+S) ή 109/107 R (M+S) Τεμάχια 40
Προϋπολογισθείσα δαπάνη με ΦΠΑ 3.968 €
4. 225/70/15 C, 112 R or S, Τεμάχια 14, Προϋπολογισθείσα δαπάνη με ΦΠΑ 1.388,80 €
5. 205/70/15 C, 106 R, Τεμάχια 30, Προϋπολογισθείσα δαπάνη με ΦΠΑ 2.976 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης 13/2020
ΑΔΑ 94ΘΩΟΡ1Π-ΜΚΙ
ΑΔΑΜ 20REQ006417370 2020-03-11
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2020 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear