ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΗΗ 4149, ΚΥ 8084, ΚΥ 8308 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΗΗ 4149, ΚΥ 8084, ΚΥ 8308

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥ 8308
(Κάλυψη δύο πλαϊνών επιφανειών με μια λωρίδα κατά μήκος και δύο λογότυπα. Στο πίσω μέρος μια λωρίδα κατά μήκος, δύο λογότυπα στα τζάμια και γράμματα από κάτω. Στο καπό λογότυπο και γράμματα δεξιά, αριστερά)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΚΥ 8384
(Κάλυψη δύο πλαϊνών επιφανειών με μια λωρίδα κατά μήκος και δύο λογότυπα. Στο πίσω μέρος μια λωρίδα κατά μήκος, δύο λογότυπα στα τζάμια και γράμματα από κάτω. Στο καπό λογότυπο και γράμματα δεξιά, αριστερά)
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΚΗΗ 4149
(Κάλυψη δύο πλαϊνών επιφανειών με μια λωρίδα κατά μήκος και γράμματα. Στο πίσω μέρος μια λωρίδα κατά μήκος, δύο λογότυπα πάνω από τον προφυλακτήρα. Στο καπό ένα λογότυπο)
Αριθμός Εντολής AE 119/09-08-2021
ΑΔΑ 69ΥΕΟΡ1Π-ΒΘ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear