ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΣ 4/2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΣ 4/2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το ΕΚΑΒ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης Βάση Χαριλάου
(διεύθυνση: Πλαταιών 26 - Χαριλάου Θεσσαλονίκης)
Τμηματική παράδοση για το 2020
Λίτρα: 3.000
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-01-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 4/2020
ΑΔΑ 90ΛΚΟΡ1Π-ΞΘΠ
ΑΔΑΜ 20PROC006179881 2020-01-21
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-02-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear