ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΣ 2/2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΣ 2/2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το ΕΚΑΒ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης – Τομέας Έδεσσας
(διεύθυνση: Φιλίππου 37 - Έδεσσα)
Τμηματική παράδοση για το 2020
Λίτρα: 3.000
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-01-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 2/2020
ΑΔΑ 63ΞΣΟΡ1Π-ΣΞΠ
ΑΔΑΜ 20PROC006179766 2020-01-21
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-02-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear