ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΣ 1/2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΣ 1/2020

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το ΕΚΑΒ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης – Τομέας Κιλκίς
(διεύθυνση: Νοσοκομείου 1 - Κιλκίς)
Τμηματική παράδοση για το 2020
Λίτρα: 3.100
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-01-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 1/2020
ΑΔΑ ΨΞΠΡΟΡ1Π-ΝΤ4
ΑΔΑΜ 20PROC006179626 2020-01-21
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-02-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear