ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ (Νο 0-100 τμχ., Νο 1-100 τμχ., Νο 2-100 τμχ., Νο 3-200 τμχ., Νο 4-200 τμχ., Νο 5-200 τμχ. )
Αριθμός Εντολής ΑΕ 120/02-06-2020
ΑΔΑ ΩΦΙ6ΟΡ1Π-ΞΥΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear