ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (20 εκ.-150 τμχ., 10 εκ.-400 τμχ., 8 εκ.-400 τμχ. )
Αριθμός Εντολής ΑΕ 119/02-06-2020
ΑΔΑ Ψ4ΥΛΟΡ1Π-Β20
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear