ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 60/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 60/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ελαστικών ασθενοφόρων οχημάτων
(AE 448/2021)

Ημερομηνία Διακήρυξης 12-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης 60/2021
ΑΔΑ 6Χ4ΒΟΡ1Π-ΠΨ1
ΑΔΑΜ 21PROC009069044 2021-08-12
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-08-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear