ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΚΟΥΦΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ.
Αριθμός Εντολής ΑΕ 111/06-05-2020
ΑΔΑ 6ΔΗΩΟΡ1Π-ΛΕΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear