ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 58/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 58/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Κινητήρες τύπου Fiat Ducato Diesel με τα παρελκόμενα τους
(AE 458/2021)
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης 58/2021
ΑΔΑ ΨΖ02ΟΡ1Π-5ΙΝ
ΑΔΑΜ 21PROC009061725 2021-08-11
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-08-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear