ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 57/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 57/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά ασθενοφόρου οχήματος τύπου Volkswagen Transporter T5 κατασκευής 2009
(AE 416/2021)
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-08-2021
Αριθμός Διακήρυξης 57/2021
ΑΔΑ 6ΝΜ3ΟΡ1Π-Ρ0Ν
ΑΔΑΜ 21PROC009061828 2021-08-11
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-08-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear