Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 525/08-11-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 525/08-11-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Χειμερινά ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων (με το εικονοσύμβολο “χιονονιφάδα & τρίκορφο βουνό”) τύπου: 235/65/16 C. Ο προφερόμενος τύπος να είναι πρώτης τοποθέτησης. Με τοποθέτηση τους στη Θεσ/νίκη (περιλαμβανομένης αλλαγής βαλβίδας & ζυγοστάθμισης)(Tεμ:4)πιθανή δαπάνη 620,00 €

2. Χειμερινά ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων (με το εικονοσύμβολο “χιονονιφάδα & τρίκορφο βουνό”) τύπου: 205/70/15 C. Ο προφερόμενος τύπος να είναι πρώτης τοποθέτησης. Με τοποθέτηση τους στη Θεσ/νίκη (περιλαμβανομένης αλλαγής βαλβίδας & ζυγοστάθμισης)(Τεμ:8)πιθανή δαπάνη 1.041,60 €

3.Χειμερινά ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων (με το εικονοσύμβολο “χιονονιφάδα & τρίκορφο βουνό”) τύπου: 215/65/16 C. Ο προφερόμενος τύπος να είναι πρώτης τοποθέτησης. Με τοποθέτηση τους στη Θεσ/νίκη (περιλαμβανομένης αλλαγής βαλβίδας & ζυγοστάθμισης). (Τεμ:8)πιθανή δαπάνη 992,00 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-12-2019
Αριθμός Διακήρυξης 54/2019
ΑΔΑ 7ΖΨΗΟΡ1Π-Ν7Δ
ΑΔΑΜ 19PROC005946589 2019-12-02
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-12-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear