Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 515/05-11-2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΕ 515/05-11-2019

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ -ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-12-2019
Αριθμός Διακήρυξης 51/2019
ΑΔΑ 6ΜΙ0ΟΡ1Π-ΙΛΓ
ΑΔΑΜ 19PROC005938957 2019-11-29
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-12-2019 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear