ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.Χ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ OXYLOG
2000 (ΜΗΚΟΥΣ 1,5m,με άκρα σύνδεσης 22mm/22mm)
Αριθμός Εντολής ΑΕ 68/17-03-2020
ΑΔΑ ΩΣΝΤΟΡ1Π-0Ν5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear