ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 491 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΕ 491

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-09-2020
Αριθμός Διακήρυξης 11179/2020
ΑΔΑ ΨΞ1ΝΟΡ1Π-9ΗΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-09-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear