ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 23Τ/20-05-2020
ΑΔΑ Ω5Δ9ΟΡ1Π-ΗΔ8
ΑΔΑΜ 20PROC0069542342020-07-01
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear