ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 24Τ/20-05-2020
ΑΔΑ ΩΣ7ΑΟΡ1Π-2Δ4
ΑΔΑΜ 20PROC0069538822020-07-01
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear