ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΙ(2,5 cmΧ14m)
Αριθμός Εντολής ΑΕ 135/23-06-2020
ΑΔΑ 9Χ0ΣΟΡ1Π-Λ4Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear