ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΓΑΖΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ(10Χ10)
Αριθμός Εντολής ΑΕ 134/23-06-2020
ΑΔΑ 6ΚΜΣΟΡ1Π-Ω37
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear