ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (90*120)
Αριθμός Εντολής ΑΕ 128/05-06-2020
ΑΔΑ ΩΜΧ8ΟΡ1Π-ΗΤΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear