ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 58/30-06-2023
ΑΔΑ Ψ2ΞΘΟΡ1Π-ΙΜΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-07-2023 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear