ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-04-2023
Αριθμός Διακήρυξης 4/23ΕΠ/2023
ΑΔΑ ΩΝΣ7ΟΡ1Π-Ψ8Β
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-05-2023 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear