ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΕΠΑΝΑΛΥΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΕΠΑΝΑΛΥΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ)

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΕΠΑΝΑΛΥΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ)
Αριθμός Εντολής 6500/02-12-2019
ΑΔΑ 64Υ3ΟΡ1Π-6ΚΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-12-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear