ΠΡΟΣKΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣKΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή εκποίηση τριακοσίων (300) μεταχειρισμένων ελαστικών
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-10-2023
Αριθμός Διακήρυξης 6838/2023
ΑΔΑ Ψ8ΡΞΟΡ1Π-ΧΕΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-11-2023 - Ωρα 10:00πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear