ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ VW TRANSPORT ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΗΗ 1006 & ΚΗΙ 9979 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZ7HZ9H079785 ΓΝΗΣΙΑ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ VW TRANSPORT ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΗΗ 1006 & ΚΗΙ 9979 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZ7HZ9H079785 ΓΝΗΣΙΑ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΗΧΑΝΕΣ VW TRANSPORT ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΗΗ 1006 & ΚΗΙ 9979 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ WV1ZZZ7HZ9H079785 ΓΝΗΣΙΑ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Αριθμός Εντολής Τ68/29-07-2021
ΑΔΑ Ω0Η9ΟΡ1Π-2ΒΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear