ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ- 9298 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜ.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ64/τ.Α’/14-03-2020)ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΙ- 9298 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜ.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ64/τ.Α’/14-03-2020)ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1. Βίδες κεφαλής γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.10
2. Φλάντζα κυλινδροκεφαλής γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
3. Μπουζόνια γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.8
4. Στεγανοποιητικό γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
5. Ελαστικός δακτύλιος γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
6. Στεγανοποιητικός δακτύλιος γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.4
7. Βίδα γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.4
8. Αντλία ψύξης γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
9. Τσιμούχα γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
10. Φλάντζα γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
11. Σύνδεσμος γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
12. Θερμοστάτης γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
13. Σύνδεσμος γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
14. Παξιμάδι γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.8
15. Φλάντζα γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
16. Φλάντζα γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
17. Δακτύλιος γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.2
18. Λάστιχο γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
19. Φλάντζα γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
20. METAL SEAL γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
21. Φλάντζα γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
22. Στεγανωτικό γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
23. Φλάντζα γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
24. Στεγανοποιητικό γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
25. Φλάντζα γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
26. Λαστιχάκι γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
27. Σπρέι καθαρισμού φρένων γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.2
28. Φλάντζα γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
29. Φλάντζα γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.1
30. Ροδέλλα γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.4
31. Λάστιχο γνήσιο ανταλλακτικό τεμ.4
32. Εργασίες επισκευής κινητήρα
33. Έλεγχος πρεσάρισμα κεφαλής
Αριθμός Εντολής 75-76 18/06/2020/18-06-2020
ΑΔΑ 6Ε7ΝΟΡ1Π-ΜΥΨ & 62Γ4ΟΡ1Π-508
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear