ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΗΙ 9218 VW TRANSPORT ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΣΙΟΥ W1ZZZ7HZ8H084611 ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΗΙ 9218 VW TRANSPORT ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΣΙΟΥ W1ZZZ7HZ8H084611 ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΗΙ 9218 VW TRANSPORT ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΛΑΣΙΟΥ W1ZZZ7HZ8H084611 ΤΟΥ ΕΚΑΒ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.
Αριθμός Εντολής Τ26/05-05-2021
ΑΔΑ 6Χ2ΡΟΡ1Π-ΒΥΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear