ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 52 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 4Χ2 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 52 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 4Χ2

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 52 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΥΠΟΥ Β΄ 4Χ2
Αριθμός Εντολής ΣΥΝ. 22./Θ.40/08-06-2021
ΑΔΑ 677ΦΟΡ1Π-ΠΝΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-10-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear