ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ C 4X2 DIESEL 4Χ2 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΥΠΟΥ C 4X2 DIESEL 4Χ2

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ C 4X2 DIESEL, ΤΕΜ.9
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-02-2021
Αριθμός Διακήρυξης 6889/2021
ΑΔΑ 62Β4ΟΡ1Π-ΓΨ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2021 - Ωρα 17:00
Αρχείο PDF pdf
Bear