ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΠ 27/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΠ 27/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή 1. ΠΙΣΣΟΤΑΙΝΙΑ A/C (ΚΟΥΛΟΥΡΑ) ΤΕΜ. 1
2. ΕΝΩΤΗΡΑΣ Νο10 A/C ΤΕΜ. 5
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-07-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΧΕΠ 27/2023
ΑΔΑ 9Α35ΟΡ1Π-ΓΛΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-07-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear