ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΠ 26/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΠ 26/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή 1. ΦΙΑΛΕΣ MAPP GAS (400gr) ΤΕΜ 5
2. ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΑPP GAS ΤΕΜ 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-07-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΧΕΠ 26/2023
ΑΔΑ ΩΝΑΑΟΡ1Π-ΦΙΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-07-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear